Dopravní značení, které nás obklopuje

Mnoho z vás nám dá jistě za pravdu, že jízdu po silnicích bez dopravního značení si dnes už nedokážeme představit. Pokud by nebylo těch několika chytrých hlav, které jej vymysleli, stala by se z dopravy jen nikým neřízená džungle plná neukázněných řidičů, kteří si dělají, co chtějí. Právě proto, že tu s námi je dopravní značení tak dlouhou dobu, často zapomínáme vnímat jeho důležitost. Právě proto by každý z vás měl pokračovat ve čtení tohoto článku, abyste přestali vnímat naprosto zásadní opatření jako samozřejmost.

Druhy dopravního značení

  • vodorovné dopravní značení

  • svislé dopravní značení

  • speciální opatření

Vodorovné dopravní značky nám na silnici jasně vymezují prostory, ve kterých se smíme pohybovat. Díky nim se nám dostává informací, kdy si můžeme dovolit předjíždět, odbočovat a samozřejmě se také uplatňují na parkovištích. Bohužel občas ani toto dopravní značení nestačí na to, aby řidiči brali jízdu vážně a respektovali předepsaná pravidla. I tak se ale jejich důležitost jednoduše nemůže podceňovat.

Svislé dopravní značení tvoří neméně zásadní součást silničního provozu. Pomocí značek jsme informováni o zákazech, příkazech, omezeních, příjezdu do obcí, upozorněních a dalších skutečnostech, bez kterých bychom jízdu nezvládli. Svislé dopravní značky je třeba dokonale ovládat, protože jinak se může stát každá cesta po silnici nebezpečná jak pro vás, tak pro vaše okolí. Pokud si tedy nejste značkami jistí, určitě se vyplatí si znalosti osvěžit.

Speciální opatření

Na silnicích se dále vyskytují různé speciální opatření, které pomáhají k bezpečnosti jízdy anebo jasně vymezují prostory, kde člověk smí a nesmí parkovat. Z hlediska bezpečnosti se často přistupuje k instalaci zpomalovacích prahů. Parkování zase zjednoduší parkovací zábrany. Díky nim se na soukromé parkoviště už nedostane nikdo nepovolaný. Jejich důležitost je zkrátka skutečně vysoká.

Doufáme, že v tuhle chvíli už si netroufnete o důležitosti dopravního značení pochybovat. To totiž rozhodně není na místě a v běžném provozu byste toho mohli začít litovat.