Pomoc při plnění plánu bozp

Dochází-li ve vašem výrobním provozu k častým pracovním úrazům, pak se zřejmě potýkáte s obvyklým jevem, kterému se obecně říká provozní slepota. Jde o to, že pokud se pracovníci pohybují v provozu delší dobu, počínají si z cela rutinně. Různá upozornění, výstražné tabulky a nápisy sice čtou, ale po čase přestávají vnímat jejich obsah a ztrácejí ostražitost. Vyburcovat je z této letargie dokáže nová technologie firmy Visap, kterou je optická signalizace.

Jak optická signalizace funguje?

Princip je jednoduchý a spočívá v promítání výstražných značek na podlahu přímo před procházející osobu. Výrazný světelný symbol „STOP“ každého zastaví mnohem spolehlivěji a účinněji, než všechny psané tabulky. Je to tak výrazné varování, že přiměje každého pracovníka i jinou osobu, která prochází výrobním provozem, aby se zastavil a nevstoupí do jízdní dráhy vysokozdvihu nebo manipulačnímu vozíku. Tato podlahová LED projekce má svůj význam zejména v hlučném provozu, ve kterém mnohdy nestačí ani používání zvukových signálů.

Jak si optickou signalizaci pořídit?

Je třeba se spojit s firmou Visap, která sídlí v malé obci Žerčice nedaleko Mladé Boleslavi. Její pracovníci se dostaví k zákazníkovi, seznámí se s provozem a po důkladné analýze mu navrhnou optimální řešení. Celý tento proces se provádí ve vzájemné součinnosti, takže klient má možnost se sám podílet na zavedené technologii a aktivně tak přispět k plnění svého plánu bozp, ke zvýšení produktivity práce a konec konců i ke zlepšení pracovního prostředí ve svém výrobním provozu.

Co dále Visap nabízí?

Vedle podlahové LED projekce, která výrazně eliminuje bezpečnostní rizika, zvyšuje produktivitu práce a zlepšuje pracovní prostředí ve výrobních provozech, nabízí Visap i reklamní a propagační efekt. Samotná světelná signalizace zatraktivní daný provoz v očích obchodních partnerů. Ovšem ještě vyššího stupně reklamy a propagace lze dosáhnout projekcí loga, kterou Visap nabízí.