Na problematiku odpadů v autoservisu jsou tu externí specialisté

Zvykli jste si veškeré povinnosti řešit sami? Občas se vyplatí využít externí pomoc, platí to zejména v případě problematiky odpadů. V každém oboru se produkuje jiné množství odpadů a v případě autoservisů vzniká mnoho odpadu nebezpečného. Takový odpad nelze jen tak vyhodit do kontejneru na běžný odpad. Odpad je třeba správně třídit, evidovat a likvidovat. Ušetřete si práci tím, že tuto povinnost přenecháte specialistům na Ecoservis.eu.

Kompletní řešení odpadů

Specialisté budou řešit problematiku odpadů od A do Z. Jako první vám zajistí potřebné příslušenství, abyste měli jak odpady třídit. Dodají vám popelnice na jednotlivé druhy odpadů, kontejnery na autobaterie, šanon s dokumenty, označení sběrných nádob, ILNO i ceduli na stěnu s označením místa uložení odpadů. Do dodaných nádob budete odpad třídit a vždy, když budou sběrné nádoby plné, firma je od vás odveze a pak následuje likvidace odpadů. Odvoz bude zajištěn v takové frekvenci, jaká bude odpovídat vaší produkci opadů, případně můžete odvoz objednat a firma vaše odpady odveze do 10 dnů.

Kolik tato služba stojí? Nemusí vás stát vůbec nic. Jelikož firma odkupuje železo, barevné kovy, autobaterie a katalyzátory, můžete na ní dokonce i vydělat.

Důležité je, že se firma postará také o všechny potřebné zákonné povinnosti. Přeprava bude hlášena na ministerstvo s pomocí OLPNO, bude vám vedena řádná evidence odpadů a také bude vypracováno roční hlášení za odpady, které se včas odešle na ISPOP.

Mnoho autoservisů potřebuje pomoci pouze se zpracováním ročního hlášení. Možná, že i vy potřebujete pomoci pouze v této oblasti a pokud ano, navštivte web www.RocniHlaseni.cz, kde vám roční hlášení řádně zpracují. Vyplatí se přenechat tuto problematiku specialistům, ušetříte tím čas, nervy a ve finále také peníze.