Každý autoservis by měl myslet na nakládání s odpady

Práce v servisu není nikdy lehká, ať už máte servis s několika kolegy nebo velký autoservis, kde se auta točí jak na běžícím pásu, vždy nesmíte zapomínat na určité povinnosti, mezi které patří i nakládání s odpady. V případě autoservisů vzniká odpadu mnoho a velká část odpadu je nebezpečná a je třeba ji správně zlikvidovat.

Jak odpady vyřešit?

Nejlepší cestou je spolupracovat se specializovanou firmou, která vám zajistí veškeré příslušenství, bude za vás vyřizovat veškeré papírování a odpad bude pravidelně odvážet a likvidovat. V tuzemsku je nejlepším přítelem autoservisů specializovaná firma ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o., kterou můžete navštívit na webu Ecoservis.eu.

Nikdo není expertem na všechno a než se začít zabývat detailněji všemi informacemi o odpadech a související byrokracii, je vždy lepší to nechat na zkušenějších. Přímo do vašeho autoservisu vám firma dodá kompletní příslušenství, tedy označené kontejnery a popelnice, ceduli označující místo na odpad, dále také ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů) a šanon s dokumenty. Firma vás kompletně zasvětí do celé problematiky a zodpoví vaše dotazy.

Kontejnery s odpadem budou pravidelně vyváženy a to v takové frekvenci, jak bude potřeba. Budou vám zlikvidovány jakékoliv odpady, které produkujete, ať už to jsou kusy skla, rozbité nárazníky, filtry, nebezpečné kapaliny aj. Jelikož firma i vykupuje mnoho věcí, může být pro vás spolupráce velmi výhodná, odkoupí od vás železo, barevné kovy, autobaterie, katalyzátory aj. Důležité je obstarání všech zákonných povinností, které se týkají likvidace odpadu, patří sem třeba označení sběrového místa, evidence průběžného nakládání s odpady, vypracování ročního hlášení o produkci odpadu aj. Ušetřete si zbytečné starosti, navíc budete mít smlouvu o odvozu odpadu, kterou hravě umlčíte inspekci ze životního prostředí i jiné podobné kontroly.